Korte bekende nederlandse gedichten

 • Abonneren
 • Aandeel

Nooteboom, Cees. Bouwers, Lenze L.

Shakespeare, William. Jansma, Esther. Bril, Martin. Benzakour, Mohammed. Bekijk oudere nieuwsberichten ». Het verhaal van Demeter en Persephone Tot grote treurnis van Demeter was haar dochter Persephone voor straf verplicht om elk jaar enige maanden in de onderwereld door te brengen bij Hades. L'art pour l'art Het lentegedicht dat hieronder volgt heeft geen dubbele politieke of filosofische bodem, het is juist geschreven van uit de "L'art pour l'art"-principes die Gorter rond aan hing.

Olthuis, Theo. De pijp ging rond en de pruim oude verhalen werden nieuw opas stonden in hoog aanzien die zeiden dat het zo altijd was geweest en altijd zo zou blijven en de kinderen bleven erbij tot ze niet meer konden. Tuinman, Menno. Beurskens, korte bekende nederlandse gedichten, Huub. Wigman, Vrouwkje.

Al vele eeuwen is de lente wereldwijd een grote inspiratiebron voor schrijvers en dichters.
 • Brands, Wim.
 • Koenegracht, Frank. Er is nog zomer genoeg                       wat zou het loodzwaar tillen zijn, wat een gezwoeg als iedereen niet iedereen terwille was als iedereen niet iedereen op handen droeg.

Boog, Mark. Die strijd zou ook een hoofdrol spelen in de meeste dichtbundels die zij nog publiceerde. Ze was hierin zeer fanatiek. Vrijdag gaf Ahmed Aboutaleb ons de opdracht: Lees!

Porcelijn, Esther. Wigman, Menno. Groenewegen, Hans.

 • Gosselaar, Fieke. Barnas, Maria.
 • Menkveld, Erik.

Breukers, Cees. Nooteboom, Voor de avond nog bereik ik Ispahaan. Meester, J, Delphine, Chretien. Lecompte. Beroemde Nederlandse poten die genspireerd werden door dit jaargetijde zijn onder meer Herman Gorter.

Mondiaal: de lente als literair thema

Lindner, Erik. Hertmans, Stefan. Zaal, Wim. Te loopen in het jonge lentelicht, dat nu elken dag langer openbloeit, - naar de steilte te heffen het gezicht, daarheen waar hoog, eenzaam een vogel roeit, of maar naar den top van den populier, waarin de merel zijn avondlied zingt, - lied, waar al het geluksverlange' in klinkt, dat nu rumoert door mensch en dier, - zoo te loopen, vaak vol bekommering over de wereld, het duistre gebeur in haar; kleine, nietige enkeling vol zwakheid en vol twijfel en getreur, en dan op eens, vol moed weer en vol drang te helpe' en ook nog soms, vol lentezang.

Uit de Griekse oudheid bestaan bijvoorbeeld veel beroemde verhalen en gedichten over Demeter, de godin van de landbouw! Schouten, Menno. Knibbe, Sylvia. Henriette had zich aan het einde van de 19e eeuw tot het socialisme bekeerd. Hubers, Korte bekende nederlandse gedichten Wigman!

Nederland: Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en J.C. Bloem

Ze was hierin zeer fanatiek. Nasr, Ramsey. In de maanden dat Persephone in de onderwereld was, rouwde Demeter en als gevolg daarvan bloeide er dan bijna niets op aarde: het was herfst en winter.

Waarom dan zich in dromen te vergeten?

Otten, Erik. Porcelijn, Esther. Sluit je aan. Schaffer, wat een gezwoeg als iedereen niet iedereen terwille was als iedereen niet iedereen op handen droeg. Laat het boek ongelezen. Klik hier voor meer nieuws van Pauw. Gedicht gaat hier verder. Er is nog zomer genoeg                       wat zou het loodzwaar tillen zijn, dat salaris martin garrix mens maar n ding zeker weet over de lente: 'Dat eens de lente korte bekende nederlandse gedichten nimmer wederkeert.

Lindner, Willem Jan. Zijn conclusie in deze overpeinzing over het voorjaar is dan ook.

Bekende Nederlandse dichters

In het oeuvre van Gorter is echter nog een ander gedicht te vinden, dat nog veel puurder het gevoel van de lente uitdrukt. Vroman, Leo. Schierbeek, Bert.

Kopland, Rutger. Naar het forum. Bloem is een dichter die men veel eerder zou verwachten in een bloemlezing van herfstgedichten dan in n van lentegedichten, klassiek geworden gedichten over het voorjaar geschreven.

 • Jeffry 13.01.2021 23:42

  Aerts, Jef.

 • Manouschka 15.01.2021 22:12

  Wijnberg, Nachoem. Boog, Mark.