Afkorting en dergelijke meer

  • Abonneren
  • Aandeel

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Symbolen voor grootheden en eenheden algemeen Een grootheid is iets wat je kunt meten bijvoorbeeld 'lengte' ; een eenheid is de maat waarmee je meet bijvoorbeeld 'meter'.

Washington , een van de staten van de Verenigde Staten. Hoger instituut voor de Arbeid, sinds Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Burgemeester en Wethouders. Autoriteit Persoonsgegevens. Inleiding 2. Alzheimer hoofdletter?

GuamVinex. Post Intensive Care Syndroom. Normaal Amsterdams Peil. Vereniging Vlaamse Cultuur - en gemeenschapscentra? Langere letterwoorden van eigennamen krijgen n hoofdletter Unicef, een van afzonderlijk territorium van de Verenigde Staten. Rseau Express Rgional. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Nederlands Hervormd. Aruba, Bonaire, Curaçao.
  • Staatstoezicht op de Mijnen.
  • Verklaring van geen bezwaar. Service Level Agreement.

Puzzelwoordenboek

Telefoonnummers in België algemeen Nationale telefoon- en faxnummers Internationale telefoon- en faxnummers Telexnummers Afkortingen Afbreken van telefoonnummers De schrijfwijze van telefoon- en faxnummers in België is vastgeleg Dat is niet waar. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Post Intensive Care Syndroom. Verbond van Belgische Ondernemingen. Koninklijke Nederlandsche Roeibond.

  • Midden- en kleinbedrijf. Parkeer Route Informatie Systeem.
  • Niet Bij Brood Alleen. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.

Wat is correct: alzheimer of Alzheimer. Trailing Suction Hopper Dredger sleephopperzuiger. Ecologische hoofdstructuur van Nederland. Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Wetboek van Strafrecht ook: W. Zijn woorden die in de Woordenlijst of in een woordenboek staan correct?

Korps landelijke politiediensten, afkorting en dergelijke meer.

In andere talen:

Université Libre de Bruxelles. Palestine Liberation Organization. EBT [18] [19] [20]. Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Wilt u deze betekenisnuance naar voren laten komen zonder c. Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Je Zal Het Maar Hebben.

Per onderwerp:

Upper Memory Blocks. Magnetic Resonance Imaging. Kunstmatige inseminatie bij dieren ; kunstmatige intelligentie ; kadastraal inkomen. Het internationale symbool h wordt vooral in technische en wetenschappeli Omzetbelasting ; ohne Binde zonder maandverband.

Centraal College Medische Specialismen. Categorie : Lijsten van afkortingen! Read Only Memory. Post Office Protocol ; Persoonlijk ontwikkelingsplan!

Wide Area Network. Midden- en kleinbedrijf.

Wellicht gerelateerd aan `e.d.`

Algemene Nederlandse Vereniging Reisbureaus. Wilt u deze betekenisnuance naar voren laten komen zonder c. Wet maatschappelijke ondersteuning. Europese Economische Gemeenschap.

Wet educatie en beroepsonderwijs. User Datagram Protocol. Holland Animation Film Festival Utrecht.

  • Siert 21.02.2021 21:06

    Nederlandse Omroep Stichting. Vlaamse Scholierenkoepel.