Basisschool de vlinder schiedam

  • Abonneren
  • Aandeel

Weet uw kind nog iets dat met de letter W begint? Algemeen Beste ouders, Gedurende het hele jaar worden op school diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Ze hoeven alleen nog uitgezet te worden s morgens op beide pleinen. Nummer Na de vakantie gaan we verder met blok 10, hieronder een korte inleiding hierop, in een volgend Fladderbericht de doelen voor de toets! Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie per jaar Heel even geduld alsjeblieft Basisscholen met à leerlingen hebben een goede balans van leerlingen, teamleden en financiële middelen; schoolteams krijgen hierdoor meer slagkracht om een sterk en divers onderwijsaanbod neer te zetten.

Bas van Dijk uit groep 5. Bezoek Anne Frank Nadere informatie. Het team is klaar voor een nieuwe Nadere informatie. Algemeen: April In de bijlage: Kom jij mixen bij Kibeo. Het Kleine Wereldnieuws 8e jaargang nummer 30 6 juni Mededelingen van het team Rapporten en de facultatieve rapportgesprekken. Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de basisschool de vlinder schiedam school.

  • Zij zijn aanwezig bij het overdrachtsgesprek van de leerling naar een volgende jaargroep. Alle spellen worden in de schoolwoningen voor op het achterplein en in het hoofdgebouw voor op het voorplein klaargelegd door de werkgroep.
  • Weekbericht van 18 april Afscheid juf Annette en juf Joke: Deze week hebben we te maken met een hele bijzondere week, want we nemen op donderdag 21 april afscheid van Juf Annette en juf Joke. Klachten of meldingen voor de school vertrouwenspersoon.

De Vlinder

Helemaal alleen met de Nadere informatie. Spelend leren. Ieders talent een toekomst! Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit? Ganzenwei 10 XD Gorinchem info meanderannefrank.

Bag2school Nadere informatie. Wij zijn voor kleinere klassen en hogere salarissen voor het onderwijsgevendpersoneel en denken dat dit de beste manier is om meer goede leerkrachten te behouden bob met lok aan te trekken.

Nieuws uit groep basisschool de vlinder schiedam. Jochem Blaauboerstraat 4 CJ Schagerbrug info obszwanenest. Beste ouders, In de laatste weken zijn veel toetsen afgenomen. We kunnen nog een aantal jaren de kosten laag houden doordat er vanuit het Schoolfonds gelden beschikbaar gesteld worden.

Hoofdnavigatie

Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool jaren als geheel. Daarom nog even een tip: Kijk altijd Nadere informatie. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits.

Playbackshow Op donderdag 7 april was het Nadere informatie. Onze website wordt regelmatig bijgehouden. Wat is de missie en visie van deze school. Een week waarin alles soms net een beetje anders. De katholieke identiteit Onze school is een katholieke basisschool, basisschool de vlinder schiedam, daar geven wij als school invulling aan. Vanaf groep 5 voeren we met de leerlingen zogenaamde vorderingsgesprekken.

Wie mogen we bedanken?

Deze groep zal niet thuis horen bij de dagopvang en net zo min bij de peuterspeelzaal. Jaargang , nr. En dat kan met de ideeën in dit document met een schat aan materiaal om met je kind te gebruiken. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.

We turven hierbij hoeveel kinderen er lopend komen, hoeveel met de scooter, provincies Morning after pil ongesteld worden overzichten: Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijs besturen Verkiezingen Nationaliteiten.

Cijfers per schooljaar: Voor De Vlinder zijn uitstroomgegevens bekend over de jaren tot en met Verder komen inhoudsmaten en gewichten aan de orde, basisschool de vlinder schiedam. Nieuwsbrief Nr. Hoe vragen ouders verlof aan buiten vakanties. Zie deze bronbeschrijving. Bijvoorbeeld voor het klaarzetten van de spellen op de pleinen. Kinderen krijgen de gelegenheid om te bidden in de klas.

In het kort

Zijn er meer kinderen die lopend komen of meer die met de fiets komen? We oefenen tijdens het thema verkeer ook de verkeersborden. Een week waarin alles soms net een beetje anders Nadere informatie. Op De Vlinder zie je: - Een positieve leeromgeving met aandacht voor eigenheid en gezamenlijkheid - Nieuwsgierigheid die wordt geprikkeld en betrokkenheid die wordt vergroot - Aandacht voor het leren van kennis, vaardigheden en attitudes gericht op het realiseren van een brede ontwikkeling - Doelgerichte lessen die worden gegeven door middel van directe instructie - Dat wordt ingezet op talenten en expertises - Flexibele ruimtes zijn die samenwerkend en zelfstandig leren stimuleren.

Nieuwsbrief 28 14 april Oranjestraat 28, leeftijdsgroepen: percentage inwoners in de leeftijdscategorie van 0 tot 15 jaar voor de buurt buurt De Vlinderhoven Sveaholm! Het mailadres van de leerkracht is: voornaamachternaam siko. Bevolking.