Contract loopt af bij ziekte

  • Abonneren
  • Aandeel

Gebruik de tool Ontslag wegens regelmatige ziekte om te weten of u ontslagen mag worden. Schakel juridische hulp in, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

De werkgever hoeft na 2 jaar geen loon te betalen.

Namelijk in de volgende situaties: in de proeftijd ; als een contract voor bepaalde tijd afloopt; met wederzijds goedvinden ; bij bedrijfsbeëindiging; bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd; na twee jaar ziekte; vanwege regelmatig ziekteverzuim niet aaneengesloten ; als je niet meewerkt aan de re-integratie ; bij ontslag op staande voet. Na twee jaar ziekte komen veel werknemers terecht in de WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

In sommige situaties heb je daarnaast ook nog recht op een aanvullende vergoeding: de […] Lees meer. Dit kan alleen als:. Dan kunt u dus wel ontslag krijgen als u ziek bent.

Vaak is dit niet goed voor u.

Ontslag om persoonlijke redenen Ontslag om persoonlijke redenen heeft betrekking op het gedrag van de werknemer? Dan komt de ontslagbescherming die je tijdens je ziekte had te vervallen. Ontslag bij arbeidsongeschiktheid Ontslag bij arbeidsongeschiktheid mag niet zomaar. Ook zwangerschap als reden voor ontslag wordt niet geaccepteerd. Dit kan als:. Als je een vaststellingsovereenkomst tekent, word je ook meteen weer beter gemeld.

  • Kijk dan goed of hier iets over in uw contract staat. Schakel dan de juiste hulp in!
  • Deze redenen moeten ook in de wet staan. Ontslag tijdens ziekte mag in de volgende situaties: Langer dan 2 jaar ziek Bent u  langer dan 2 jaar ziek?

Doorbetalen loon bij ziekte tijdelijke werknemer

Bescherming tegen ontslag Werknemers mogen in sommige situaties niet ontslagen worden. Dit hangt af van het soort uitzendovereenkomst dat u heeft. Maar wanneer ben […]. Bel of mail. Hij is vaak ziek.

  • Dan komt de ontslagbescherming die je tijdens je ziekte had te vervallen.
  • Ik ben langer dan 2 jaar ziek Gaat u na 2 jaar ziekte niet akkoord met een  beëindigingsovereenkomst?

Een expert van UWV beoordeelt dan of het ontslag voldoet aan alle eisen: De situatie op werk mag niet de oorzaak zijn van de ziekmeldingen. Deze redenen moeten ook in de wet staan. Wij geven u tips. Antwoord witte rieten mand groot Maak een keuze hoe u wilt delen? Dit mag alleen als je heel erg vaak ziek bent en het bedrijf hier last contract loopt af bij ziekte heeft!

Meest actueel

Als uw werkgever niets laat weten of te laat is, moet hij u een boete betalen. De werkgever hoeft na 2 jaar geen loon te betalen. Ontslag op staande voet tijdens ziekte Ontslag op staande voet kan altijd. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering of vakbond.

Ontslag tijdens zwangerschap Tijdens je zwangerschap en je zwangerschapsverlof mag je niet ontslagen worden. Dan handelt u soms verwijtbaar. Direct advies? Heb je een tijdelijk contract en verloopt dit van rechtswege, dan hoeft de werkgever dit niet te verlengen. Hij voelt zich aangevallen en wil niet bepaald meedenken.

Arbeidsgehandicapte werknemers moeten in dienst blijven bij de werkgever als er herplaatsing in een aangepaste […], contract loopt af bij ziekte.

Meer informatie

Ontslag tijdens ziekte Ben je ziek? Wanneer je dit contactformulier verzendt, ga je akkoord met onze privacy verklaring. Download voorbeeldbrief Sluiten.

  • Heb je een tijdelijk contract en verloopt dit van rechtswege, dan hoeft de werkgever dit niet te verlengen.
  • Sorry voor het ongemak.
  • Of vraag advies aan uw rechtsbijstandsverzekering of vakbond.
  • De werkgever hoeft na 2 jaar geen loon te betalen.

Ontslag van arbeidsgehandicapte medewerkers Arbeidsgehandicapte medewerkers kunnen niet zomaar ontslagen worden door een werkgever. Werving en selectie Het aantrekken, selecteren western union dordtselaan rotterdam openingstijden aanstellen van geschikte nieuwe medewerkers?

Stelt uw werkgever voor om in overleg uit elkaar te gaan ontslag met wederzijds goedvinden. Wordt u ziek nadat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd, contract loopt af bij ziekte. Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst beindigingsovereenkomst.

In sommige gevallen is ontslag tijdens ziekte wel mogelijk? Namelijk in de volgende situaties: in de proeftijd ; als een contract voor bepaalde tijd afloopt; met wederzijds goedvinden ; bij bedrijfsbeindiging; bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd; na twee contract loopt af bij ziekte ziekte; vanwege regelmatig ziekteverzuim niet aaneengesloten ; als je niet meewerkt aan de re-integratie ; bij ontslag op staande voet.

Bel of mail.

Re-integratie bij langdurende ziekte tijdelijke werknemer

Uw contract moet wel vóór uw AOW-leeftijd zijn gesloten. Dan kan uw werkgever u soms ontslaan. Zo heb je […].

Dan mag de curator uw arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij voelt zich aangevallen en wil niet bepaald meedenken. Lees voor.