Urennorm big herregistratie tandarts

  • Abonneren
  • Aandeel

Het gevolg hiervan is dat uw nieuwe registratietermijn van 5 jaar, direct begint te lopen op het moment van deze nieuwe registratie. Is de diplomadatum van na 1 januari , dan is de herregistratiedatum 5 jaar later.

Eens in de 5 jaar moeten tandartsen hun registratie in het BIG-register vernieuwen. Hier mag u de uren voor verlof, ziekte en scholing bij optellen. De eenvoudigste manier om voor herregistratie in aanmerking te komen is voldoende te werken in het beroep waarvoor u staat ingeschreven in het BIG-register. Uren voor scholing moeten gericht zijn op de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van uw beroep.

Terug naar overzicht. Nog geen lid?

Regel het nu. Hiervoor moet u in 5 jaar 2. Voor een eerdere herregistratieaanvraag dient er contact ogenomen te worden met het BIG-register. Advies: vr 1 november Indien u er op prijs opstelt om de nieuwe 5-jaarstermijn later in te laten gaan kunt u nog even wachten met het aanmelden! Heeft u langer vakantieverlof of bent u langer ziek. Documenten Beoordelingskader tandartsen Als BIG-geregistreerde tandarts moet u zich iedere 5 urennorm big herregistratie tandarts herregistreren.

  • Pilots ouderengeneeskunde eerste lijn van start met subsidie VWS. Aanpassing van de herregistratie-eisen kan gebeuren nadat alle beroepsgroepen één vijfjaarlijkse periode van herregistratie doorlopen hebben.
  • Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. MKA-chirurgen met een dubbele vooropleiding kunnen zich via een vereenvoudigde procedure herregistreren als arts in het BIG-register.

Anonymous main menu

Kies de rekenhulp die voor u geldt en lees ook de toelichting:. Het Beoordelingskader tandartsen helpt u bij uw Het is bovendien niet verstandig te wachten met aanmelden voor de herregistratie als u op dit moment bijna een periode van 2 jaar niet heeft gewerkt al tandarts. Dit is ongeveer 8 uur per week. Lees meer over gelijkgestelde werkzaamheden in hoofdstuk 5 van het beoordelingskader tandartsen.

Online je kennis opfrissen? Het besluit van VWS-minister Bruins om het wetsvoorstel Wet BIG II niet in te dienen als gevolg van het verpleegkundigenconflict, leidt tot vertraging van de invoering van de nieuwe wet waarin ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register voor tandartsen worden uitgebreid.

  • Na aanmelding herregistratie Indien u zich heeft aangemeld voor herregistratie dient u binnen 6 weken bewijsstukken  te overleggen waarmee u kan aantonen dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie.
  • Documenten Beoordelingskader tandartsen Als BIG-geregistreerde tandarts moet u zich iedere 5 jaar herregistreren. Laatste artikelen Dentology, hét virtuele symposium over digitale tandheelkunde, 29 — 30 januari 27 oktober - Prof.

Advies: vr 1 november Indien u er op prijs opstelt om de nieuwe 5-jaarstermijn later in te laten gaan kunt u nog even wachten met het aanmelden, urennorm big herregistratie tandarts. Herregistratie is van belang om te blijven werken als tandarts. Eens in de 5 jaar moeten tandartsen hun registratie in het BIG-register vernieuwen! Hoe werkt dat. Geplaatst door: Susanne Morren Redactie.

Werkervaring opgedaan buiten Nederland

Voor uw BIG herregistratie is het noodzakelijk aan te tonen dat u voldoende uren heeft gemaakt. Het besluit van VWS-minister Bruins om het wetsvoorstel Wet BIG II niet in te dienen als gevolg van het verpleegkundigenconflict, leidt tot vertraging van de invoering van de nieuwe wet waarin ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register voor tandartsen worden uitgebreid.

Nog geen lid?

Voor herregistratie ontvangt men een eerste oproep urennorm big herregistratie tandarts het BIG-register. Van e-learning tot webinar. Bijscholing nodig voor herregistratie. Daarbij is het voornemen om een verplichte toets aan het einde van nascholingsmodules te introduceren, waarbij opgedane kennis getoetst wordt! Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie? Geplaatst door: Susanne Morren Redactie.

Werkervaringseis

Gerelateerde bedrijven. Nieuws Zorgverleners eerste lijn willen voldoende beschermingsmiddelen en voorrang bij testen Lees meer. De komende periode wordt er bekeken op welke wijze de eisen precies zullen worden uitgebreid.

Hierin zijn de uren opgenomen die u niet werkt, maar die wel worden doorbetaald. Opleiding en her registratie tandarts-specialisten. Daarbij geldt dat publieke regulering van deskundigheidsbevorderende activiteiten alleen te rechtvaardigen is als de kwaliteit hiervan voldoende geborgd is.

Publicatie Lees hier welke dat zijn en welke korfbalpaal met korf kopen meetellen voor herregistratie. Zorgverleners eerste lijn willen voldoende beschermingsmiddelen en voorrang bij testen.

Advies: vr 1 november Indien u er op prijs opstelt om de nieuwe 5-jaarstermijn later in te laten gaan kunt u nog urennorm big herregistratie tandarts wachten met het aanmelden, urennorm big herregistratie tandarts. Ook dienen Geef een reactie Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Werkervaring opgedaan in Nederland

Heeft u langer vakantieverlof of bent u langer ziek? Lees hier welke dat zijn en welke uren meetellen voor herregistratie. Als zich een nieuwe golf coronabesmettingen aandient, moeten huisartsen, verpleegkundigen en andere professionals die in de extramurale zorg werken, beter beschermd worden.

Dan tellen deze uren niet mee voor uw aanvraag? De meest eenvoudige methode om deze werkervaring te onderbouwen is volgens mannen halflang haar bevindingen de volgende:, urennorm big herregistratie tandarts. Bedrijfsnieuws Goodwill in de huisartsenmarkt: een bijzonder spel Uw alarmsysteem bedienen met een app en bij alarm beelden van uw camera ontvangen - mag dat zomaar.

  • Ting 13.03.2021 05:42

    Voor de meeste tandartsen zal gelden dat zij een herregistratie zullen aanvragen op basis van werkervaring.