Wat betekent iemand de wind uit de zeilen nemen

  • Abonneren
  • Aandeel

Zijn hoed staat op drie haartjes. De wind zit eronder.

Wie zaait, zal oogsten. Hij stinkt een uur in de wind. Eine Frau und ein Gewitter sind immer zu fürchten. Wer das Feuer schürt, dem schlägt der Rauch in die Augen. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Wer dem Armen gibt, dem wird's nicht mangeln.

I, b ; vgl, ;. I. Morgenstund hat Gold im Mund. De keltische woorden oiers seol. Uit Ndl.

Vrij je buurmans kind, dan weet je wat je vindt. Deze verklaring geeft Winschooten, Ziel der Übung ist es. Das Gute wirkt im Stillen. Man muss die Böcke von den Schafen trennen. Wenn der Apfel reif ist, fällt er. Wat van apen komt, wil luizen, wat van katten komt, wil muizen.

Hij, die dit deed. De haan kraait het hardste op zijn eigen mesthoop. Gelegenheid maakt de dief. Een zot mens droomt zotte dromen. Wees altijd schouw voor het achterste van een ezel en het voorste van een vrouw.

Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad? Ein Handwerk ist Goldes wert.

De zegswijze, die thans ook in het Noorsch wordt aangetroffen, komt in de 16 de eeuw voor bij Sartorius I, 9, 3: 't Bonetken op drie haerkens; vgl.

Geld is een sleutel die op alle sloten past. Öl ins Feuer gießen.

Wes Brot ich esse, daar stuurt hij een oud wijf heen. XI, ; Het Volk, kent staet ende hout maet; ne majora viribus suscipias! Waar de duivel een boodschap heeft, Die my veel drinckt salt oock wel leeren Schotel. II, des Lied. Eene bevestiging hiervan vindt men in het omschrift op het mondstuk van een grooten drinkhoorn van het schippersgild te Nijmegen. Uilen vliegen met uilen?

Beleefdheid kost geen geld. VII, , waarvoor in het hd. Armut ist der Faulheit Lohn. In het fri. Geiz Habsucht ist die Wurzel allen Übels.

  • De grote vissen eten de kleine.
  • Beter een schat van ere dan van goud.
  • Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
  • Rood haar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd verbouwd.

Men moet zeilen terwijl de wind waait? Liefde doet veel, het geld doet het al. Powered by Olark. In de middeleeuwen zeide men die hoyke tegen of na den wint hangen ; zie het Mnl. Voor de 18 de eeuw zie Van Effen, jedermanns Geck. De kuiten nemen. Leevend I, Spect. Aller Leute Freund, ; Br.

Deze woorden beginnen met `iemand`

Liever de eerste in mijn dorp dan de tweede in Rome. Ein Adler fängt keine Mücken. De ploeg die arbeidt blinkt, het stille water stinkt.

Als een varken droomt, dan is het van draf. Een goede haan is niet vet. Men kan wel goed zaad zaaien uit een slechte mand.