Titel hbo bachelor accountancy

 • Abonneren
 • Aandeel

Brochure Zaterdag Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader.

U bevindt zich hier: Home Onderwerpen Hoger onderwijs Vraag en antwoord Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?

Zo worden de meeste clusters afgerond met een praktijkintegratiemodule, waarin je de theorie toepast in een praktische context. Apeldoorn Zaterdag In jouw baan als accountant zul je de financiële situatie van een bedrijf overzichtelijk moeten maken, waarbij je zeer secuur moet werken.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Accountancy Zeer flexibele opleiding met gerichte praktijkopdrachten en zonder aaneengesloten stage. Praktijkintegratie Interne en externe verslaggeving Praktijkintegratie Interne en externe verslaggeving In de praktijkintegratie-module pas je de opgedane theorie toe in een praktische context.

Je mag tot zes jaar over deze opleiding doen, zonder extra kosten. Praktijkintegratie: Accountantscontrole, strategie en leiderschap Praktijkintegratie: Accountantscontrole. Maximale flexibiliteit Je bepaalt zelf je tempo Prijzen kunnen stijgen. Ook het opstellen van de balans en de resultatenrekening van titel hbo bachelor accountancy organisatie komt aan bod? Laatste dag.

Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie.

Daarbij ligt de focus op kennisvermeerdering en innovatie. Niet iedere accountant mag deze wettelijk verplichte controles uitvoeren, hiervoor gelden aanvullende eisen. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is.

De inhoud van een module wordt zichtbaar door op een modulenaam te klikken. Onderwijsperiode 2 Stage Beroepsproduct Stagereflectie.

 • Je mag de titel doctor dr.
 • Meer brochures toevoegen max 5 Academische pabo Voltijd Bachelor.

Module Strategie, Leiderschap en Organisatie 1 De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Afgestudeerden met een bachelordiploma Accountancy kunnen starten in de functie van assistent-accountant bij een accountantskantoor, de Belastingdienst of een ministerie.

Na de afronding van je studie blijft opleiding belangrijk! Dit zijn de afkortingen van de titels bachelor en master gevolgd door titel hbo bachelor accountancy vakgebied. Dan is het nuttig je kennis hiervan  bij te spijkeren.

Opleidingen per vakgebied

Tijdens de zeer volledige bacheloropleiding HBO Accountancy komen alle bedrijfsprocessen aan bod. Het zijn turbulente tijden binnen accountancy. Deze periode is geen stage, je verdient gewoon een salaris.

Auditing beginselen Auditing beginselen Na afronding van deze module ben je in staat om, een oordeel te geven over de getrouwheid van financile overzichten.

De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. SPD Bedrijfsadministratie incl.

Ondernemen Voltijd Associate degree, titel hbo bachelor accountancy. Onderwijsperiode 1 Stage Beroepsproduct Stagereflectie.

Studievraag?

Administratie Klantbeoordeling LOI 7,9. Of biedt je werkgever je de mogelijkheid om op een geschikte afdeling praktijkervaring op te doen en de praktijkintegratieopdrachten uit te voeren? Het kan bij de LOI. Accountant-administratieconsulenten adviseren ondernemingen over bedrijfsadministratie, belasting, bedrijfsopvolging, financiering, leningen, verzekeringen en pensioenen.

Afstudeeronderzoek Afstudeeronderzoek Tijdens de afstudeeropdracht komt het volgende aan de orde: het zoeken van een geschikt onderwerp en omgeving voor de AO, het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek, het interpreteren van de resultaten van het gedane onderzoek, het reflecteren op het gehele proces zowel op het onderzoek zelf, als op de interpretatie van de resultaten , het onderbouwd en logisch presenteren van de resultaten van het onderzoek in een verzorgd format inclusief conclusies en aanbevelingen.

 • Binnen het Experiment leeruitkomsten werken hogescholen in Nederland aan het zo flexibel mogelijk maken van hun onderwijs voor volwassen studenten.
 • Dit kenmerkt zich onder andere door de discussies rondom de toekomst van het accountantsberoep.
 • Accountant-administratieconsulenten adviseren ondernemingen over bedrijfsadministratie, belasting, bedrijfsopvolging, financiering, leningen, verzekeringen en pensioenen.
 • Aan LOI Hogeschool zijn, naast alle onderwijsprofessionals, verschillende lectoren verbonden.

De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen warung mini van wou halal Als student krijg je een coach docent die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt!

Dat betekent dat LOI Hogeschool zich inspant om de opleiding nog flexibeler te maken, titel hbo bachelor accountancy. Deze module leert je om een professioneel advies uit te brengen. Je moet goed zijn met cijfers, en daarnaast kritisch en nieuwsgierig. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld, ook als je langer titel hbo bachelor accountancy de opleiding doet?

AA worden – Stap 2: Post HBO, bachelor AA

Begeleidingskunde Deeltijd Master. Cluster 4: Interne en externe verslaggeving 30 EC Cluster 4: Interne en externe verslaggeving 30 EC Je bent in staat interne analyses, interne verslagen en journaalposten op te stellen op basis van complexe transacties en gebeurtenissen. Flexibel Studeren.

Uiteraard word je tijdens je opleiding per onderdeel hierover genformeerd. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen. Opleiding titel hbo bachelor accountancy vakliteratuur.

 • Alem 23.09.2020 06:16

  Den Haag Donderdagavond Vrijdag Zaterdag Je mag de titel AA echter pas voeren als je je theorie én je praktijkdeel succesvol hebt afgerond.

 • Kwaku 23.09.2020 14:30

  Dit kan meerdere keren tijdens de opleiding. Duik je graag diep in de cijfers?

 • Eliene 17.09.2020 17:37

  Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal. Bovendien ben je na afronding van deze module in staat om berekeningen en analyses te maken van de financiële situatie van een organisatie.